Přímá a účinná komunikace je ve světě obchodu velmi důležitá. Neznalost správného výrazu nebo prezentace v cizím jazyce může u posluchačů způsobit nedorozumění a mít tak neblahé důsledky na vaše podnikání. Jazykové služby Wells vám pomohou napsat propagační materiál jak pro podnikání tak pro vaši osobní potřebu, aby vaše sdělení dosahovala vyšší účinnosti. Budeme s vámi pracovat na tom, aby vaše sdělení byla prezentována v přátelském a profesionálním duchu.
                   Kontakt:    wells@wells.cz     tel:  737 002 793  /  728 145 054
                           Adresa:   Chlumová 20 13000 Praha 3  IČO: 7382 0334  DIČ: 6804 31705